Tiivistelmä yhdistyksen ja Metropolia YAMK:n yhteistyöstä

Suomen CFS-yhdistys ja Metropolia YAMK aloittivat keväällä 2016 yhteistyön, jonka tavoitteena oli määritellä CFS-potilaiden tilannetta Suomessa ja pohtia potilaan/asiakkaan näyttöön perustuvan hoitotyön ja palveluketjujen kehittämistä.

Tiivistelmä YAMK opiskelijoiden työstä