Suomen CFS-yhdistyksessä toimii useita työryhmiä, joilla jokaisella on oma toimialansa. Kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja lähes kaikki sairastavat CFSsää. Jos sinua kiinnostaa liittyä johonkin ryhmään, niin laita yhdistykselle sähköpostia osoitteeseen: yhdistys[at]cfsmery.fi

Tiedotustyöryhmä, vetäjänä Mintti Raassina. Tiedottamistyöhön kuuluu mm. esitteiden suunnittelu, tilaisuuksista ja tapahtumista sekä ajankohtaisista asioista raportointi. Sähköposti on tiedotus[at]cfsmery.fi

Sairauden tutkimustyöryhmä, jonka vetäjänä toiminii Pauliina Lehtonen. Työryhmä seuraa ajankohtaisia uutisia ja artikkeleita liittyen sairauteen, poimii olennaisimmat ja luotettavimmat artikkelit sekä julkaisut, suomentaa ja tiivistää niitä, sekä välittää tietoa muille. Työryhmän vastuulle kuuluu myös tarkistaa yhdistykseltä ulostulevien tekstien sisällöt ja tietojen oikeellisuudet koskien sairautta.

Alueellinen toiminta, vetäjänä Marika Näykki. Työryhmän vastuulla on vertaistuki, uusien jäsenten hankinta, jäsenrekisteri ja puhelinpäivystys. Myös alueelliseen toimintaan kaivataan vapaaehtoisia toimijoita. Sähköposti on vertaistuki[at]cfsmery.fi

Yhdistystoiminnan kehittämistyöryhmä, Matti Virtaniemi vetää yhdistystoiminnan kehittämistyöryhmää, työryhmä vastaa taloudesta, budjetin seurannasta, veroilmoituksista, PRH:sta, tapahtumarunngoista, itse yhdistystoiminnasta, sääntömuutoksista ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa. Sähköposti on visio[at]cfsmery.fi

Kansainvälinen työryhmä. Nordic ME network, Emea ja muut kansalliset järjestöt kuuluvat työryhmän vastuulle, yhteydenpito ja tietojen vaihtaminen näiden ryhmien kanssa. Sähköposti on international[at]cfsmery.fi