CFS/ME:n syitä selvitetään Norjassa

Karl Johan Tronstad johtama tutkimusryhmä Tronstadin biolääketieteellisestä yksiköstä on vastaanottanut 9.5 milj. rahoittaakseen CFS/ME:n syihin paneutuvaa tutkimusta.
Puutteellinen energia-aineenvaihdunta ME/CFS:ssä –projekti on yksi neljästä projektista ME/CFS:n selvittämiseksi.
Tutkimuksia rahoittaa Norjan tutkimusneuvosto, joka ottaa vastaan potilaiden, sukulaisten ja terapeuttien antamia havaintoja tunnistaakseen tutkimustarpeita.
Tutkijat Bergenissa vastaavat näihin tarpeisiin tutkimalla ovatko aineenvaihduntahäiriöt mukana tämän vakavan ja suhteellisen yleisen taudin mekanismissa. Tämä projekti toteutetaan Haukelandin yliopistosairaalan Prof. Olav Mella ja Øystein Flugen yhteistyöllä ja se on saanut tukea Kavli järjestöltä useita vuosia.
Mellan ja Flugen tutkimusryhmä on kerännyt yli 200 ME/CFS potilaan näytteitä ja 100 terveen verrokin näytteitä tutkimusbiopankkiin. Biopankkia hyödynnetään nyt kun tutkitaan molekyylitason mekanismeja laboratoriossa. Yhtenä asioista, muutokset potilaan energia-aineenvaihdussa kartoitetaan mittaamalla biokemiallisia muutoksia potilaan veressä. Samaan aikaan, tutkitaan voivatko perinnölliset muutokset geeneissä selittää lisääntynyttä riskiä. Tämä tehdään eristämistekniikalla, vertailemalla sairaan ja terveen perheenjäsenen geenejä. Tämä tunnistaa avainasiat, josta myöhemmät mekaaniset laboratoriotestitutkimukset aloitetaan.
Tutkijat ovat viimeaikoina menestyksekkäästi huomanneet, että aineenvaihduntaentsyymin, pyruvaattidehydrogenaasin toiminta on estynyt CFS/ME potilailla. Tämä löytö todennäköisesti tarkoittaa, että potilaan soluissa on vähemmän saatavilla olevaa energiaa ja se johtaa uupumukseen ja väsymiseen. Tutkimus julkaistiin The Journal of Clinical Investigation Insight julkaisussa viime joulukuussa. Perustuen tähän löydökseen, hypoteesiksi asetettiin, että ME/CFS potilailla on rajoituksia tuottaa energiaa (ATP), kuten myös alentunut laktaatin tuotto. Lisäksi on useita löydöksiä, jotka osoittavat että ME/CFS saattaa johtua immuunivasteen häiriintyneestä toiminnasta.
Projektin pääkohde on saada lisää tietoa ME/CFS:n mekanismista, jotta voitaisiin kehittää uusia hoitometodeja ja biomarkkereita. Projekti saa tukea 3.5 vuotta ja alkaa heinäkuussa 2017

Voit lukea alkuperäisen englanninkielisen artikkelin täältä.