Krooninen väsymysoireyhtymä

Sairaus jolla on monta nimeä

CFS eli Chronic Fatique syndrome, tai
ME eli Myalginen Enkefalomyeliitti (lihaskipuja aiheuttava aivo-selkäydintulehdus), tai
SEID eli Systemic exertion intolerance disease,
WHO:n ICD-koodi G93.3.


 

Potilasyhdistys perustettiin syksyllä 2013 auttamaan ja tukemaan sairaudesta kärsiviä potilaita.

Yhdistys seuraa alan tutkimusta ja jakaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa CFS-sairaudesta. Lisäksi yhdistys järjestää jäsenilleen vertaistoimintaa eri puolella Suomea. Yhdistys pyrkii kehittämään yhteistyötä niihin viranomaistahoihin, jotka ovat tekemisissä CFS-sairauden kanssa. Tavoitteena on luoda CFS-potilaille mahdollisuus päästä asianmukaisten tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelujen piiriin


Krooninen väsymysoireyhtymä on vakava sairaus, joka rajoittaa usein merkittävästi

sairastuneen elämää ja voi pahimmillaan viedä täysin potilaan toiminta– ja työkyvyn.

Kroonisen väsymysoireyhtymän etiologia eli sairauden syy ja syntyperä on vielä tuntematon.

Kroonisen väsymysoireyhtymän keskeinen oire on vaikea yli kuusi kuukautta kestänyt uupumus.

OIREITA, JOISTA VOI EPÄILLÄ CFS:ää

  • Arjen toimintakyvyn kohtalainen, merkittävä tai vakava heikkeneminen
  • Kohtuullisen/ arjen rasituksen jälkeinen poikkeava huonovointisuus
  • Virkistämätön uni

YLLÄMAINITTUJEN LISÄKSI JOMPI KUMPI TAI MOLEMMAT NÄISTÄ

  • Kognitiiviset häiriöt mm. aivosumu eli brainfog
  • Ortostaattinen intoleranssi eli pystyssä pysymisen ongelmia/ asennon ylläpitämisen vaikeuksia.

Nämä diagnostiset kriteerit on määrittänyt IOM (Institute of Medicine).