Suomen  CFS-yhdityksen vuosikokous pidetään Tampereella 8.4.2017 klo 14.

SUOMEN CFS-YHDISTYS RY                            KOKOUSKUTSU 8.3.2016

Suomen CFS-yhdistys Ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään

lauantaina 8.4.2016 klo 14:00

Frenckell & Piha, Frenckell-kabinetti 2, Frenckellinaukio 2 H, 33210 Tampere

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja muut vuosikokouksen päätöksiin kuuluvat asiat.

ESITYSLISTA

lauantaina 8.4.2016 klo 14.00

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5. Toimintakertomus vuodelta 2016, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastus vuodelta 2016

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2017

8. Jäsenmaksujen suuruus vuonna 2017

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

11. Liittovaltuustovaalit

12. Muut esille tulevat asiat

13. Kokouksen päättäminen

Sitovat ilmoittautumiset ruokailun vuoksi 26.3.2017 mennessä osoitteeseen jasenasiat@cfsmery.fi

Yhdistys kustantaa jäsenille ja jäsenien avustajille lounaan ennen kokousta klo 13-14 noutopöydästä ja kokouskahvit kokouksen lopussa.
Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset ruoka-aine-allergiat.

Yhdistys korvaa matkakuluja 0,20€/km omalla autolla matkustettaessa tai julkisella kulkuneuvolla todelliset kustannukset. Laskutusohjeet saa kokouksessa.

Vuosikokouksessa valitaan hallitus, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Mikäli olet kiinnostunut puheenjohtajuudesta tai hallitustyöskentelystä, lähetäthän pienen esittelyn itsestäsi ilmoittautumisen yhteydessä. Kerro esittelyssä miksi juuri sinä olisit oikea henkilö puheenjohtajaksi ja mitä toisit mukanasi hallitustyöskentelyyn. Vastausosoite on yhdistys@cfsmery.fi

Vuosikokouksen jälkeen on jätetty aikaa valtakunnalliseen vertaistapaamiseen ja kuulumisien vaihtoon.

 

Krooninen väsymysoireyhtymä

(Chronic Fatique syndrome, eli CFS, tai Myalginen Enkefalomyeliitti (lihaskipuja aiheuttava aivo-selkäydintulehdus), eli ME tai Systemic exertion intolerance disease SEID , WHO:n ICD-koodi G93.3.)

Potilasyhdistys perustettiin syksyllä 2013 auttamaan ja tukemaan sairaudesta kärsiviä potilaita.

Yhdistys pyrkii keräämään ja jakamaan ajantasaista, luotettavaa tietoa CFS-sairaudesta, järjestämään tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä välittämään oireyhtymää koskevaa kirjallisuutta ja muuta aineistoa.

Yhdistys pyrkii myös järjestämään jäsenilleen virkistys- ja vertaistoimintaa, antamaan neuvontaa ja vertaistukea oireyhtymää sairastaville mm. verkkoyhteisöjen ja -palvelujen kautta. Tavoitteena on luoda CFS-potilaille mahdollisuuksia päästä asianmukaisten tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelujen piiriin sekä yhteistyön kehittäminen niiden viranomaisten, järjestöjen ja säätiöiden kesken, jotka ovat tekemisissä CFS:ää sairastavien henkilöiden kanssa.

Krooninen väsymysoireyhtymä on vakava sairaus, joka rajoittaa usein merkittävästi
sairastuneen elämää ja voi pahimmillaan viedä täysin potilaan toiminta– ja työkyvyn.

Kroonisen väsymysoireyhtymän etiologia eli sairauden syy ja syntyperä on vielä tuntematon.

Kroonisen väsymysoireyhtymän keskeinen oire on vaikea yli kuusi kuukautta kestänyt uupumus.

OIREITA, JOISTA VOI EPÄILLÄ CFS:ää

  • Arjen toimintakyvyn kohtalainen, merkittävä tai vakava heikkeneminen
  • Kohtuullisen/ arjen rasituksen jälkeinen poikkeava huonovointisuus
  • Virkistämätön uni

YLLÄMAINITTUJEN LISÄKSI JOMPI KUMPI TAI MOLEMMAT NÄISTÄ

  • Kognitiiviset häiriöt mm. aivosumu eli brainfog
  • Ortostaattinen intoleranssi eli pystyssä pysymisen ongelmia/ asennon ylläpitämisen vaikeuksia.

Nämä diagnostiset kriteerit on määrittänyt IOM (Institute of Medicine).